Toilet Ek Prem Katha Three day Box-Office collection is 51.45Cr

Toilet Ek Prem Katha Three day Box-Office collection is 51.45Cr

Toiletekpremkatha-AkshayK

Friday :-      13.10 Cr

Saturday:-   ₹ 17.10Cr
Sunday:-     
₹ 21.25Cr

Total Collection: 51.45Cr